tel: 0904 419 295

BOMA

Building office managment (standart method for measuring floor area in office buildings). Podľa európskej normy STN EN 15221-1 Facility management.

BOMA Standard (Building Owners and Managers Assosiation)

Vypracovanie dokumentácie a tabuliek plôch priestorov určených na riadenie prenájmu a obsadenosti budovy podľa BOMA štandardu.

  • geodetické zameranie skutočných podlahových plôch
  • určenie a výpočet plôch z projektovej dokumentácie
  • výpočet prerozdelenia jednotlivých plôch nájomcom podľa americkej normy BOMA
  • technická podpora pre property management - vytváranie a editácia grafických podkladov

 

Referencie:

Bratislava Park Inn Danube, Carlton, Cushman & Wakefield Property Services Slovakia s.r.o., AXIMA SERVICES a.s., EHL Real Estate Slovakia s.r.o.