tel: 0904 419 295

logo-6
 Architektonická a projekčná kancelária
pôsobiaca na území západného Slovenska.

Ponúkame:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb všetkých stupňov od štúdie až po realizačný projekt

  • projekty osadenia typového rodinného domu a pripojenie na inžinierske siete

  • návrh rekonštrukcie budov

  • zameranie a vypracovanie dokumentácie existujúcich stavieb

  • zameranie a vypracovanie dokumentácie historicko-architektonických a archeologických nálezov

  • návrh interiérov

  • vizualizácie a grafické práce

  • energetický certifikát budov
  • BOMA - building office managment (standart method for measuring floor area in office buildings)